quynhca
Quỳnh  Ca – Phạm Anh Dũng 

hoa10gio

Nhạc Sĩ: Phạm Anh Dũng
Nhạc Sĩ: Phạm Anh Dũng
quynhca
Đêm Thính Phòng – Moon Light – Seattle
Quỳnh- (Phạm Anh Dũng) – Ca si Diệu Hiền
Dêm Nguyệt Quỳnh(thơ Vương Ngọc Long) – Xuân Thanh
Quỳnh Hoa(thơ Vương Ngọc Long) Tấn đạt
Quỳnh Lan   –  (Thơ Phạm Ngọc)   –  Ca si  Quỳnh Lan
Quỳnh Giao (thơ Vương Ngọc Long)Quang Minh
Quỳnh Như  –  ( Thơ  Phạm Ngọc )  –  Ca si  Quỳnh Lan
Quỳnh Mơ (thơ Vương Ngọc Long- Nhã Phương
Với  Quỳnh  – ( thơ Phạm Ngọc )  – Ca Si – Quỳnh Lan
Nụ Quỳnh Rướm Máu(thơ Đông Quỳnh)- Tâm Thư
Như Đóa Dạ Quỳnh  (thơ Trường Đinh)  –  Hoàng Quân
Quỳnh Lan   –  (Thơ Phạm Ngọc)   –  Quỳnh Lan
Quỳnh Lệ  – ( thơ Phạm Ngọc )  Ca si – Quỳnh  Lan 
Ng.Y. D. mang tên 1 Loài Hoa/Vĩnh Phúc-Tâm Thư
Dạ Quỳnh Hương( Hoàng Ngọc Quỳnh Giao)- Bảo Yên
Hoài Mong (lời Vĩnh Phúc)  – Ca si Ẩn Lan
Dạ Khúc –  ( Phạm  Anh  Dũng )  –  Ca Si –  Diệu Hiền