Tranh của Feng Chiang Jiang là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật vẽ truyền thống theo kiểu thủy mặc Trung Hoa với sự hiện đại của phương Tây.  Mỗi bức ảnh là 1 Tuyệt tác, kết hợp nhiều trang phục truyền thống của các nước châu Á, trong đó có cả tà áo dài Việt Nam.

 

 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8
 • art8